Verdi- og lånetakst

En verdi og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse sammen oppmålt areal. Undersøkelsene er begrenset, og det vil i de fleste tilfeller være feil/mangler ved boligen som ikke blir belyst i rapporten.

En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport, og frarådes ved salg. Norsk Takst og TakstCon AS anbefaler at det ved salg av boliger benyttes en tilstandsrapport med verditakst.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: