TAKSTCON AS

Kontakt oss

Noen av våre tjenester

Næringstakst

Næringstakster er krevende, men vi har spesialkompetanse på tekniske fag og økonomi. Næringstakstene baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Våre næringstakstmenn har bred erfaring fra hele innlandet og foretar også verdivurdering av utviklingsprosjekt. Næringstakstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der man også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Verdi- og lånetakst

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse sammen oppmålt areal. Undersøkelsene er begrenset, og det vil i de fleste tilfeller være feil/mangler ved boligen som ikke blir belyst i rapporten. En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport, og frarådes ved salg. Norsk Takst og TakstCon AS anbefaler at det ved salg av boliger benyttes en tilstandsrapport med verditakst.

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og har sentral godkjenning. Vi utfører kontroll av våtrom og lufttetthet. Det skal også foretas kontroll av utførende sitt system/rutiner samt kontroll av produktdokumentasjon på de produkter som er brukt.

Byggesak

Vi kan ta byggesøknaden fra A-Å. Vi påtar oss byggesaker for nybygg, tilbygg, bruksendring, fasadeendring eller om kommunen har kommet med pålegg om søknad. Vår byggesaksavdeling har erfraring fra både ulovlighetsoppfølging og dispenasjonssøknader. Vi har sentral godkjenning for søker og prosjekterende i tiltaksklasse 1. 

Tilstandsrapport med- eller uten markedsverdi

Skal du selge bolig, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

En tilstandsrapport gjøres på undersøkelses nivå 1, og det kan være behov for grundigere undersøkelser på nivå 2 eller 3 for å kartlegge tilstanden. Det kan da bli behov for leie inn konsulenter for å vurdere årsak, sammenheng, evt. utbedringer og kostnader. Vi i TakstCon AS bistår gjerne ved slike behov..

Overtagelse av bolig

Vi kan bistå deg når du skal overta ny bolig. Å ha med seg en fagperson på overtagelse gir deg en trygghet, og en som kan hjelpe deg med å påpeke eventuelle feil og mangler som du ellers vil kunne ha oversett. Har du med oss som fagkyndig part på overtakelsen av din nye bolig, skal du være trygg på at når protokollen underskrives og overtakelsen er et faktum, vet du hva du overtar.

Om oss

TakstCon AS ble etablert i 2014 og har siden utført flere tusen rapporter i Innlandet, derav har vi fått en unik lokalkunnskap. Vi er flere takstmenn som har en allsidig og bred erfaring fra alle ledd i bygg- og anleggsbransjen. 

Her kan nevnes prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, konsulentvirksomhet, kalkulasjon, tegning, beregninger, nybygg, rehabilitering og skadeutbedringer både i privat- og næringsmarkedet. I tillegg har vi en unik kompetanse fra landbruket som gjør at vi er den foretrukne partner for alle typer takseringer inne landbruk.

Vi er medlem i Norsk Takst som er Norges største takstorganisasjon og er da underlagt bransjens strengeste krav til takstforetaket, takstpersoner og etterutdanning.
Vi er ledende hva gjelder kvalitet og levering. I tillegg til «Tillit, Troverdighet og Trygghet» er vi «folkelig» takstpersoner det hyggelig å få besøk av. Vi har flere samarbeidspartnere vi samarbeider med på tvers av fag og geografi. Prisliste

Klar for et samarbeid med oss?

Ta kontakt!
apartmentenvelopephone