Vedlikeholdsplan

Boligen/bygninger har en betydelig verdi, og er ofte den største eiendelen man har eller har som beboer i ett borettslag/sameie. Men bygningene eldes hele tiden, og med elde følger verditap.

Den enkleste måten å unngå dette på, er å utøve godt og riktig vedlikehold. Vedlikeholdsarbeidet består av mange små oppgaver, men av og til må man gjennom større og mer omfattende jobber. 

Dette er et godt styringsverktøy for å sikre forutsigbarhet i kostnader og informasjon om bygningens tilstand. Planen inneholder hvilke tiltak som bør iverksettes først, ett 5-10 års perspektiv og oversikt over kostnader/avsetninger.

Vi påtar oss alle typer vedlikeholdsplaner på små hus og større bygningsmasser.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: