Tilstandsrapport

Skal du selge bolig, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

En tilstandsrapport gjøres på undersøkelses nivå 1, og det kan være behov for grundigere undersøkelser på nivå 2 eller 3 for å kartlegge tilstanden. Det kan da bli behov for leie inn konsulenter for å vurdere årsak, sammenheng, evt. utbedringer og kostnader. Vi bistår gjerne ved slike behov.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: