Om oss

TakstCon AS ble etablert i 2014 og har siden utført flere tusen rapporter i Innlandet, derav har vi fått en unik lokalkunnskap. Vi er flere takstmenn som har en allsidig og bred erfaring fra alle ledd i bygg- og anleggsbransjen. Her kan nevnes prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, konsulentvirksomhet, kalkulasjon, tegning, beregninger, nybygg, rehabilitering og skadeutbedringer både i privat- og næringsmarkedet. 

I tillegg har vi en unik kompetanse fra landbruket som gjør at vi er den foretrukne partner for alle typer takseringer inne landbruk.
Vi er medlem i Norsk Takst som er Norges største takstorganisasjon og er da underlagt bransjens strengeste krav til takstforetaket, takstpersoner og etterutdanning.

Vi er ledende hva gjelder kvalitet og levering. I tillegg til «Tillit, Troverdighet og Trygghet» er vi «folkelig» takstpersoner det hyggelig å få besøk av.


Vi har flere samarbeidspartnere vi samarbeider med på tvers av fag og geografi.

Ansatte

Amund Forset

Tlf: 90 11 09 38

amund@takstcon.no

Byggmester - Ingeniør - Agronom

Har over 20 års bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Jobber med alle typer taksering, byggesak, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst:

 • Bolig verdi
 • Bolig tilstand
 • TEGoVA Residential Valuer
 • DNV GL Boligsalgsrapport
 • Næring
 • Landbruk
 • Skade 
 • skjønn
 • Naturskadetaksering (L.dir.)

Vegar Lundhaug

Tlf.: 45 42 67 15

vegar@takstcon.no

Murmester - Ingeniør

Har over 20 års bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Jobber med bolig- og skadetaksering, byggesak, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst:

 • Verdi bolig
 • Tilstandsanalyse bolig
 • Skade
 • Skjønn

Sindre Illøkken Eriksen

Tlf.: 45 96 41 41

Sindre@takstcon.no

Tømrermester

Har 20 års erfaring fra byggbransjen, hvorav 12 år som utførende tømrer.

Jobber med boligtaksering, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst:

 • Verdi bolig
 • Tilstandsanalyse bolig

Alf Bjørnerud

Tlf.: 91 82 09 30

alf@takstcon.no

Takstingeniør - Byggmester

Har over 35 års bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Jobber med tilstandsrapport bolig- og skadetaksering, byggesak, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst:

 • Verdi bolig
 • Tilstandsanalyse bolig
 • Reklamasjon

Marcus Fremstad

Tlf.: 48 34 69 35

marcus@takstcon.no

 

Tømrer- bygningsingeniør-takstmann. ( Under utdanning)

Har 4 års erfaring fra byggbransjen, hvorav 4 år som utførende tømrer.

Under utdanning via Norges eiendomsakademi.

Jobber med byggesak, taksering, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst

 • Studentmedlem.

Ole Anders Brenden

Tlf.: 97 48 81 30

oleanders@takstcon.no

Tømrer - bygningsngeniør- takstmann (Under utdanning)

Har over 4 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Er under utdanning via Norges eiendomsakademi.

Jobber med bolig- og skadetaksering, byggesak, byggelån og uavhengig kontroll. 

 

Innehar følgende sertifikater i Norsk Takst:

 •  Studentmedlem