Næringstakst

Næringstakster er krevende, men vi har spesialkompetanse. Næringstaksten baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. 

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter og evt. fremtidige potensiale som legges til grunn for taksering av næringseiendom. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Vi utarbeider også tilstandsrapport for næringsbygg.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: