Byggelånsoppfølging

Ved større bygningsmessig inngrep, nybygg, ombygging etc. er det vanlig å ha ett kortsiktig lån i banken, byggelån. Ved utbetaling av slike lån er det vanlig at banken/långiver krever dokumentasjon på at pengene er tilført bygget og at entreprenøren ikke får betalt for noe som ikke er utført eller levert.

Dette for å verifisere at det er samsvar mellom de beløp entreprenøren krever, og de verdiene som faktisk er tilført byggeplassen. 

Byggelånskontroll gjennom byggeprosjektet skal derfor gi en nøytral vurdering om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør. 

Det er verdt å merke seg at byggelånskontroll kun rapporterer kostnader i forhold til fremdriften på byggeplassen. Det utføres ingen teknisk kontroll av bygget.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: